شخصی‌سازی چیست؟


هر سازمان با توجه به فرآیند های درون سازمانی متنوع احتیاج به نرم افزار شخصی سازی شده متناسب با نیازهای خویش دارد. به بیانی دیگر نمی توان برای تمام سازمان ها نرم افزار یکسانی بدون قابلیت اعمال تنظیمات، تغییر توسط مشتری و شخصی سازی را ارائه کرد. فعالیت اختصاصی سازمان شما احتیاج به نرم افزار منحصر بفردی دارد تا تمام نیازهای شما درون آن دیده شود.مزایای شخصی سازی

•کاملا منطبق با نیازهای هر سازمان
• تغییر پذیر، متناسب با نیازهای سازمانی به صورت مداوم
• تعیین فرآیندهای اختصاصی بر اساس فرآیندهای کاری سازمانی
• افزایش سرعت عملکرد در انجام فرآیند های مختلف سازمانی
• بهبود مستمر عملکرد کاربران
• ایجاد رابط کاربری اختصاصی
• یکپارچه سازی با نرم افزارهای دیگه
• ایجاد جریان‌های کاری
• ایجاد امکانات جدید
• اختصاص وظایف به کاربران
• مانیتورینگ جریان‌های کاری، وضعیت‌ها و فرایندها
• کاهش هزینه‌ها
• بهبود کیفیت و افزایش دقت

شخصی سازی به سبک کاج

• توسعه ویژگی های رابط کاربری مطابق با نیاز سازمانی
• ایجاد یک رابط کاربری شخصی سازی شده
• ایجاد ارتباط با نرم افزار های دیگر سازمان
• ایجاد ویژگی های جدید(امکانات)
• ایجادگردش کار
• ایجاد پروسه های خودکار در سامانهگردش کارها

نرم افزار کاج با فراهم آوردن موتور گردش کار به منظور تعریف و به کار گیری قواعد درون سازمانی، ساده سازی فرایندهای درون سازمانی و کمک به کارمندان در تسهیل همکاری با یکدیگر و سازمان توسعه داده است. با ایجاد ارتباط بین فرایندها، نرم افزار کاج سازمان را در انتقال اطلاعات بین بخش های مختلف و دریافت بازخوردها کمک می کند.

ایجاد گردش کارهای پیچیده

• گردش کارهایی برای بازبینی و تایید
• پشتیبانی از گردش کارهای موازی و سری • تخصیص وظایف و کاربران
• کنترل فرایندها، وظایف و وضعیت گردش کارها


وظایف خودکار

با تعریف یک رویداد خاص، بدون دخالت نیروی انسانی شما قادر به اعمال فعالیت های خاص بر روی داده ها و اسناد سازمانی می باشید. مانند:

• گرفتن مشخصه های خاص از فایل ها
• ایجاد پروسه های خودکار در سامانه
• طبقه بندی اسناد

از جمله فواید مهم وظایف خودکار:

• افزایش بهره وری و کاهش زمان اجرایی • بهبود کیفیت و افزایش دقت • کاهش هزینه های نیروی انسانی

یکپارچه سازی

ما با ارائه وب سرویس های متنوع و امکان استفاده از وب سرویس های سازمانی قابلیت قرار گیری در نقش تولید کننده محتوا و یا استفاده کننده از آن را داریم.