مدیریت محتوای سازمانی(ECM)


مجموعه ابزار‌ها و روش‌هایی است که شرکت‌ها، آژانس‌ها یا سازمان‌ها آن را بکار می‌گیرند تا اطلاعات بسیار مهم برای فعالیت‌های خود را به دست آورند و سپس این اطلاعات را سازماندهی و ذخیره کنند. ابزار‌ها و استراتژی‌های ECM، امکان مدیریت اطلاعات یک سازمان را که ساختاربندی نشده‌اند، در هر جایی که این اطلاعات وجود داشته باشد، فراهم می‌‌کنند. به بیان دیگر مدیریت محتوای سازمانی شامل استراتژی‌ها، روش‌ها و ابزارهایی می‌شود به منظور دریافت، مدیریت، ذخیره‌سازی، نگهداری، و در اختیار قرار دادن محتوا و مستنداتی که مربوط به فرآیندهای سازمانی است.مزایای مدیریت محتوای سازمانی

•ایجاد سیاست هایی برای نگهداری، انتقال و امحا اطلاعات
•ساده سازی فرایندهای ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات
•حذف موانع جلوگیری از اشتراک گذاری اطلاعات
•ساده سازی و کنترل فرآیندها با گردش کار
•دسترسی همگانی به اطلاعات
•کاهش هزینه ها
•بهینه‌سازی امنیت
•حفظ یکپارچگی