مدیریت دانش


مدیریت دانش چیست؟
فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری است. تبدیل دانش غیررسمی، ذهنی و شخصی (ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی (صریح)، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است.مزایای مدیریت دانش

• ابقاء دانش پیش از اینکه متخصصان از شرکت بروند یا بازنشسته شوند
• دانستن اینکه هرکس چه چیز می‌داند و چه کاری انجام می‌دهد.
• صرفه‌جویی یا آزادسازی زمان افراد حرفه‌ای پرمشغله
• دسترسی به آخرین تفکر و رایج‌ترین دانش
• پیداکردن مهارتهای پنهان کارمندان
• ایجاد رابطه‌ای نزدیکتر با مشتریان
•افزایش رضایتمندی مشتریان
• برانگیختن خلاقیت و نواوری
• اشتراک بهترین شیوه‌ها
• بازیابی سریع‌تر اطلاعات


از جمله مشخصه های اصلی مدیریت دانش می توان به موارد زیر اشاره کرد:


• به اشتراک گذاری راهکارهای مدیریتی از طریق اتصال سیستم ها به یکدیگر
• ایجاد یک شبکه کاری به منظور اشتراک گذاری چگونگی انجام کار
• مدیریت سیر تکاملی دانش فنی
• پرورش فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد شبکه سازی بین افراد و همکاری در انجام کار
• دسترسی همگانی به اطلاعات
• اشتراک گذاری تجربه های آموخته شد
• مهیا کردن فرایندهای انتقال دانش
• تعیین استراتژی هایی برای تدوین دانش
• افزایش انعطاف پذیری سازمان در مواجه با تغییرات
• شناخت رهبران دانش درون سازمانی
• پیاده سازی ابزارهای ارتباطی بین کارمندان و فرایندهاویژگی‌های مدیریت دانش


تعیین طبقه بندی

نرم افزار کاج اجازه دسترسی به تمام اطلاعات را با استفاده از طبقه بندی می دهد. مدل های امنیتی در دسترسی کاربران مختلف به اطلاعات تعریف شده است.
• کمک به تحلیل نتایج
• ساده سازی فرایندها
• توابع اصلی پیش ساختهپیام رسان داخلی

به منظور یکپارچه سازی اطلاعات در بخش های مختلف سازمانی و آگاهی تمام کارمندان از پروسه های گردش کار امکان ایجاد، ارسال و ویرایش پیام های درون سازمانی برای تمامی کارکنان در بخش های گوناگون وجود دارد.دانشنامه

با توجه به آن که در انجام پروژه های مختلف تجربه های وسیع و متنوعی از چگونگی انجام کار و دانش فنی اختصاصی به کاربرده شده در آن پروژه توسط کارمندان به دست می آید لازم است برای جلوگیری از دوباره کاری ها یک مخزن طبقه بندی شده اطلاعات به وجود بیاید. بدین منظور می توان از سیستم های تشویقی درون سازمانی و همچنین مسئول گزینش و ارزش یابی داده ها در این زمینه استفاده نمود.تالار گفتمان

برای تسهیل در اشتراک گذاری اطلاعات بین کارمندان بخش های مختلف و ایجاد بستری به منظور دریافت نظرات گوناگون پیرامون موضوعی خاص می توان از این ویژگی استفاده کرد